Επίκτητου εγχειρίδιον και Κέβητος πίναξ : μετατυπωθέντα κατά την έκδοσιν του Αοιδίμου Αδαμάντιου Κοραή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Βασ. Τυπογραφία, 1837
  6. 45 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές