Ελληνικά
Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 9999
80 σελ.

Γνώμαι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)