Ελληνικά
Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 1857
5 τ. ; 28 εκ.
  • Ανατύπωση της έκδοσης : Εν Αθήναις: Τυπ. Διονυσίου Κορομηλά, 1857-

Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας : μέχρι της εγκαταστάσεως της βασιλείας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ανατύπωση της έκδοσης : Εν Αθήναις: Τυπ. Διονυσίου Κορομηλά, 1857-
    1. Αρχεία -- Ελλάδα
    2. Ελλάδα -- Ιστορία -- 1821-1832 -- Πηγές