Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας : μέχρι της εγκαταστάσεως της βασιλείας

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
 2. Δημοσίευση
 3. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
 4. Ελληνικά
 5. Βουλή των Ελλήνων
 6. Αθήνα [Αθήνα]: Βουλή των Ελλήνων, 1857
 7. 5 τ. ; 28 εκ.
  • Πρωτότυπο
  • Ανατύπωση της έκδοσης : Εν Αθήναις: Τυπ. Διονυσίου Κορομηλά, 1857-
 8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές