Γιτά ή θεσπέσιον μέλος μεταφρασθείσα εκ του βραχμανικού