1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Ο επί Ενετοκρατίας τειχισμός του Κερκυραϊκού άστεως 1576-1588