Ο επί Ενετοκρατίας τειχισμός του Κερκυραϊκού άστεως 1576-1588

  1. (12) BIBLIOGRAPHIE IONIENNE 1855-1900 TOME DEUXIEME
  2. 3765. — Ό έπί Ενετοκρατίας τειχισμος του Κερκυραϊκού άστεος (1576-1588) και ή « Βασιλική Πύλη » ϋπο Λαυρεντίου -λ Βροκίνη. Κέρκυρα, τύποις Ν. ΙΙε- τσάλη. 1892. In-8° de 28 pages.
  3. Ο επί Ενετοκρατίας τειχισμός του Κερκυραϊκού άστεως 1576-1588
  4. Λαυρεντίου -λ Βροκίνη