Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1933
35 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1933

Η καταπολέμησις των ζιζανίων των σιταγρών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1933
    1. Ζιζάνια
    2. Κηπουρική
    3. Έντομα -- Επιβλαβή και ευεργετικά