Η καταπολέμησις των ζιζανίων των σιταγρών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Λυκιαρδόπουλος, Θ. Α.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Ελληνική Γεωργική Εταιρεία, 1933
  6. 35 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Εκδόσεις Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, 1933
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές