1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • VLA_GEO_GEO.pdf
  • pdf
 2. 93.5 MB
  • ORIGINAL
 3. Γεωγραφικόν της Ρουμουνίας : ες ακριβεστέραν και πληρεστέραν κατάληψιν της ιστορίας αυτής : νυν πρώτον συντεθέν και τύποις εκδοθέν...
 4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές