Γεωγραφικόν της Ρουμουνίας : ες ακριβεστέραν και πληρεστέραν κατάληψιν της ιστορίας αυτής : νυν πρώτον συντεθέν και τύποις εκδοθέν...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Φιλιππίδης, Δανιήλ, (π.1750-1832)
  5. Λειψία [Εν Λειψία της Σαξονίας]: Εν τη Τυπογραφία του Ταουχνίτζ, 1816
  6. 223, 17, [24] σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές