Ελληνικά
Εν Λειψία της Σαξονίας: Εν τη Τυπογραφία του Ταουχνίτζ, 1816
223, 17, [24] σελ.

Γεωγραφικόν της Ρουμουνίας : ες ακριβεστέραν και πληρεστέραν κατάληψιν της ιστορίας αυτής : νυν πρώτον συντεθέν και τύποις εκδοθέν...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ρουμανία -- Ιστορία
    2. Ρουμανία -- Γεωγραφία