Στοιχεία γεωγραφίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Θεοτόκης, Νικηφόρος, (1731-1800) | Γαζής, Άνθιμος, (1764-1828)
  5. Βιέννη [Εν Βιέννη της Αυστρίας]: Γ. Βεντώτη, 1804
  6. viii, 247, [7] σελ.
    • "Νυν πρώτον τύποις εκδοθέντα φιλοτίμω δαπάνη των αυταδελφών Κυρίων Ζωσιμάδων", "Επιστασία Ιωνά του εκ Μονής Κλήμενος της εν Ολύμπω"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές