Ελληνικά
Εν Βιέννη της Αυστρίας: Γ. Βεντώτη, 1804
viii, 247, [7] σελ.
  • "Νυν πρώτον τύποις εκδοθέντα φιλοτίμω δαπάνη των αυταδελφών Κυρίων Ζωσιμάδων", "Επιστασία Ιωνά του εκ Μονής Κλήμενος της εν Ολύμπω"

Στοιχεία γεωγραφίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. "Νυν πρώτον τύποις εκδοθέντα φιλοτίμω δαπάνη των αυταδελφών Κυρίων Ζωσιμάδων", "Επιστασία Ιωνά του εκ Μονής Κλήμενος της εν Ολύμπω"
    1. Κοσμογραφία
    2. Γεωγραφία