1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • VLA_STI_THE.pdf
  • pdf
 2. 79.4 MB
  • ORIGINAL
 3. Στοιχεία γεωγραφίας
 4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • "Νυν πρώτον τύποις εκδοθέντα φιλοτίμω δαπάνη των αυταδελφών Κυρίων Ζωσιμάδων", "Επιστασία Ιωνά του εκ Μονής Κλήμενος της εν Ολύμπω"