1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • 007000128795.pdf
  • pdf
 2. 220.6 MB
  • ORIGINAL
 3. Δημοσθένους λόγοι : εκδοθέντες κατά τας νεωτέρα ευρωπαικάς εκδόσεις : Τόμος Β' : Υπέρ Κτησιφώντος περί του Στεφάνου
 4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • "Φιλοτίμω δαπάνη Λαζάρου Ιωάννου Πύρλογλου"