Δημοσθένους λόγοι : εκδοθέντες κατά τας νεωτέρα ευρωπαικάς εκδόσεις : Τόμος Β' : Υπέρ Κτησιφώντος περί του Στεφάνου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Δημοσθένης, (383-322) | Σοφοκλέους, Γαβριήλ
  5. Αθήνα [Αθήνησι]: Τύποις Π. Α. Σακελλάριου, 1858
  6. τ.
    • "Φιλοτίμω δαπάνη Λαζάρου Ιωάννου Πύρλογλου"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές