Ελληνικά
Εν Αθήναις: Κων. Καστόρχη, 1839
4 τόμοι

Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος : αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα το 1835

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ελλάδα -- Ιστορία -- 18ος-19ος αι.