Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος : αρχομένη από του έτους 1715 και λήγουσα το 1835

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Φραντζής, Αμβρόσιος, (1778-1851)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Κων. Καστόρχη, 1839
  6. 4 τόμοι
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές