Ελληνικά
Εν Ερμουπόλει Σύρου: Τυπογραφία Ρενιέρη Πρίντεζη, 1863
300 σελ.
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών

Οδηγός των ναυτιλλομένων ελλήνων : ιδιοκτητών πλοιάρχων, κυβερνητών και ναυτών κατά τους κειμένους νόμους του Βασιλείου της Ελλάδος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών
    1. Ναυτικό δίκαιο -- Ελλάδα -- 19ος αι.