Οδηγός των ναυτιλλομένων ελλήνων : ιδιοκτητών πλοιάρχων, κυβερνητών και ναυτών κατά τους κειμένους νόμους του Βασιλείου της Ελλάδος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ησαΐας, Ιωσήφ
  5. Ερμούπολη [Εν Ερμουπόλει Σύρου]: Τυπογραφία Ρενιέρη Πρίντεζη, 1863
  6. 300 σελ.
    • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές