Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ι. Αγγελίδης, 1857
ς', 160 σελ.

Του ποιητικού διαγωνισμού του 1857 τα επεισόδια και μιας λογικής αριθμητικής η επίκρισις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ελλάδα -- Πνευματική ζωή -- 19ος αι.