Του ποιητικού διαγωνισμού του 1857 τα επεισόδια και μιας λογικής αριθμητικής η επίκρισις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Σταθόπουλος, Ηλίας Σ.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Ι. Αγγελίδης, 1857
  6. ς', 160 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές