Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο, 1898
31 σελ.

Περί του περονόσπορου της αμπέλου : πρακτικαί γνώσεις και οδηγίαι προς καταπολέμησιν αυτού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Αμπέλια -- Ασθένειες