Περί του περονόσπορου της αμπέλου : πρακτικαί γνώσεις και οδηγίαι προς καταπολέμησιν αυτού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κυριακός, Γεώργιος Δ. (1863-1954)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εθνικό Τυπογραφείο, 1898
  6. 31 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές