Ελληνικά
Εν Παρισίοις: Ι. Μ. Εβεράρτω, 1824
2 τόμοι ; 19 εκ.
  • "Προτροπή και δαπάνη Αλεξάνδρου Βασιλείου"

Ηλιοδώρου Αιθιοπικών βιβλία δέκα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. "Προτροπή και δαπάνη Αλεξάνδρου Βασιλείου"
    1. Αιθιοπία -- Ιστορία -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
    2. Περιηγητές, Αρχαίοι Έλληνες