Ηλιοδώρου Αιθιοπικών βιβλία δέκα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Ελληνικά
  4. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833) | Ηλιόδωρος ο Εμεσηνός, επίσκοπος Τρίκκης, (3ος αι.)
  5. Παρίσι [Εν Παρισίοις]: Ι. Μ. Εβεράρτω, 1824
  6. 2 τόμοι ; 19 εκ.
    • "Προτροπή και δαπάνη Αλεξάνδρου Βασιλείου"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές