Ηλιόδωρος ο Εμεσηνός, επίσκοπος Τρίκκης, (3ος αι.)

  1. Πρόσωπο