Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τύποις Ν. Γ. Πάσσαρη και Α. Γ. Καναριώτου, 1863
32 σελ.
  • Το αντίτυπο της συλλογής Σιδερίδη είναι ακέφαλο και συσταχωμένο στο : "Διάφορα"

Η πολιτική της Ελλάδος και ο μέλλων αυτής ηγεμών, η Ελλάς και η Αγγλία εν τη Ανατολή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Το αντίτυπο της συλλογής Σιδερίδη είναι ακέφαλο και συσταχωμένο στο : "Διάφορα"
    1. Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 19ος αι.
    2. Μεγάλη Βρετανία -- Σχέσεις -- Ελλάδα -- 19ος αι.
    3. Ελλάδα -- Σχέσεις -- Μεγάλη Βρετανία -- 19ος αι.