Η πολιτική της Ελλάδος και ο μέλλων αυτής ηγεμών, η Ελλάς και η Αγγλία εν τη Ανατολή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Μαλιάδης, Δ.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τύποις Ν. Γ. Πάσσαρη και Α. Γ. Καναριώτου, 1863
  6. 32 σελ.
    • Το αντίτυπο της συλλογής Σιδερίδη είναι ακέφαλο και συσταχωμένο στο : "Διάφορα"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές