Η καταστροφή του Παρθενώνος υπό των Βενετών (1687) και η ερήμωσις των Αθηνών (1688-1690)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ζησίου, Κωνσταντίνος Γ., (1848-1928)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπογραφείο της "Κορίννης", 1885
  6. 24 σελ.
    • Ανάτυπο από:"Εβδομάς"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές