Ζησίου, Κωνσταντίνος Γ., (1848-1928)

  1. Πρόσωπο