Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τυπογραφείο Π. Λεώνη, 1906
35 σελ.

Αι προσοδοφόροι αγαύαι

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Αγαύη (φυτό)