Γεννάδιος, Παναγιώτης Γεωργίου, (1847-1917)

  1. Πρόσωπο