Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τύποις Φοίνικος, 1924
26 σελ.
  • Ο τόμος με αρ. εισ. 000871 της συλλογής Αρβανιτίδη είναι συσταχωμένος στο έργο με γενικό τίτλο "Πασχάλη Μελέται"

Νεόφυτος Καμπάνης : επίσκοπος Ιεραπόλεως, (1848)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ο τόμος με αρ. εισ. 000871 της συλλογής Αρβανιτίδη είναι συσταχωμένος στο έργο με γενικό τίτλο "Πασχάλη Μελέται"
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, Ελληνική -- Μητροπολίτες και επίσκοποι
    2. Καμπάνης, Νεόφυτος, επίσκοπος Ιεραπόλεως