Νεόφυτος Καμπάνης : επίσκοπος Ιεραπόλεως, (1848)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Πασχάλης, Δημήτριος Π., (1865-1944)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τύποις Φοίνικος, 1924
  6. 26 σελ.
    • Ο τόμος με αρ. εισ. 000871 της συλλογής Αρβανιτίδη είναι συσταχωμένος στο έργο με γενικό τίτλο "Πασχάλη Μελέται"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές