Τζιάς και Θερμίων Νικόδημος Ρούσσος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Πασχάλης, Δημήτριος Π., (1865-1944)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τύποις Φοίνικος, 1925
  6. 13 σελ.
    • Ανω του τίτλου : Χριστιανική Ανδρος
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές