Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τύποις Φραντζεσκάκη - Καϊτατζή, 1928
20 σελ.
  • Ανατύπωσις εκ του β' τεύχους του Α' τόμου (Νέας Σειράς) του Δελτίου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος

Η εν Κορθίω της Άνδρου επί Τουρκοκρατίας σχολή της Αγίας Τριάδος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ανατύπωσις εκ του β' τεύχους του Α' τόμου (Νέας Σειράς) του Δελτίου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος
    1. Άνδρος -- Εκπαίδευση -- Ιστορία