Η εν Κορθίω της Άνδρου επί Τουρκοκρατίας σχολή της Αγίας Τριάδος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Πασχάλης, Δημήτριος Π., (1865-1944)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τύποις Φραντζεσκάκη - Καϊτατζή, 1928
  6. 20 σελ.
    • Ανατύπωσις εκ του β' τεύχους του Α' τόμου (Νέας Σειράς) του Δελτίου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές