Ελληνικά
Αθήνησι: Τύποις Φοίνικος, 1930
12 σελ.
  • Άνω του τίτλου : Δύο Άνδριοι εθνομάρτυρες ιεράρχαι

Κορώνης Γρηγόριος και Σωζουπόλεως Παΐσιος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Άνω του τίτλου : Δύο Άνδριοι εθνομάρτυρες ιεράρχαι
    1. Γρηγόριος, επίσκοπος Κορώνης
    2. Παΐσιος, επίσκοπος Σωζοπόλεως
    3. Μητροπολίτες και επίσκοποι