Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφία Πέτρου Μαντζαράκη, 1837
264 σελ.
  • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών, σ. 204-236

Υπομνήματα περί της Επαναστάσεως της Ελλάδος : από το 1820 μέχρι του 1823

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών, σ. 204-236
    1. Ελλάδα -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821 -- Πηγές