Υπομνήματα περί της Επαναστάσεως της Ελλάδος : από το 1820 μέχρι του 1823

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Γερμανός, μητροπολίτης Παλαιών Πατρών, (1771-1826) | Καστόρχης, Καλλίνικος | Φιλήμων, Ιωάννης (1798-1874)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τυπογραφία Πέτρου Μαντζαράκη, 1837
  6. 264 σελ.
    • Περιέχει κατάλογο συνδρομητών, σ. 204-236
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές