Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Ελληνικά
  4. Ξάνθος, Εμμανουήλ (1772-1852)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Α. Γκαρπόλα, 1845
  6. 239 σελ. ; 21 εκ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές