Ξάνθος, Εμμανουήλ (1772-1852)

Emmanuil Xanthos (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1772
  4. Πάτμος
  5. 1985
  6. Αθήνα
  7. Ελληνικά
  8. Φιλική Εταιρεία