Ελληνικά
Αθήνησι: Τυπογραφείον Δ. Α. Μαυρομμάτη, 1862
2 τόμοι

Υπόμνημα της νήσου Ψαρών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ψαρά -- Ιστορία -- 19ος αι.