Υπόμνημα της νήσου Ψαρών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Νικόδημος, Κωνσταντίνος
  5. Αθήνα [Αθήνησι]: Τυπογραφείον Δ. Α. Μαυρομμάτη, 1862
  6. 2 τόμοι
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές