Ελληνικά
Lipsiae: Car. Cnoblochi, 1829
2 τόμοι
  • Ο δεύτερος τόμος εκδόθηκε το 1830

Pedanii Dioscoridis Anazarbei De materia medica libri quinque : ad fidem codicum manuscriptorum

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ο δεύτερος τόμος εκδόθηκε το 1830
    1. Ιατρική, Ελληνική και ρωμαϊκή -- Πηγές