Διοσκουρίδης Πεδάνιος, (π.1ος αι. π.Χ.)

  1. Πρόσωπο