Ελληνικά
Lipsiae: Litteris Breitkopfiis, 1758
[244] + [254] σελ.
  • Τίτλος ράχης : "Κριτής της αληθείας"

Βιβλίον καλούμενον Κριτής της Αληθείας : διηρημένον εις τόμους δύο

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : "Κριτής της αληθείας"
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
    2. Θεολογία, Δογματική -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800
    3. Προτενσταντισμός -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800