Ιερεμίας Α', πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, (θ.1546)

  1. Πρόσωπο