Ελληνικά
13 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Λουκιανός

Ασπίς της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας προς απόκρουσιν του κατ' αυτής επιτιθεμένου παπισμού : ή Καθρέπτης των δύο Εκκλησιών αλληγορουμένων εις τους δύο υιούς του Πατριάρχου Ισαάκ Ισαύ και Ιακώβ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Λουκιανός
    1. Θεολογία, Δογματική -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις
    2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα