Ασπίς της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας προς απόκρουσιν του κατ' αυτής επιτιθεμένου παπισμού : ή Καθρέπτης των δύο Εκκλησιών αλληγορουμένων εις τους δύο υιούς του Πατριάρχου Ισαάκ Ισαύ και Ιακώβ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Μακράκης, Απόστολος, (1831-1905)
  5. Αθήνα [Εν ΑΘήναις], 1862
  6. 13 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Λουκιανός
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές