Ερμής : σύγγραμμα περιοδικόν κατά μήνα εκδιδόμενον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Περιοδικό)
  2. Εφημερίδες και περιοδικά του 19ου αιώνα
  3. gre
  4. Ελληνικός Σύλλογος Ερμής
  5. Κωνσταντινούπολη [Κωνσταντινουπόλει]: [Ελληνικός Σύλλογος Ερμής;], 1880
  6. Τεύχος
    • Έτος Γ' - Τεύχος Β', Δεκέμβριος 1880
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές